Religia

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosowane są  różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, a także rysunek spontaniczny. Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich  przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w  religijnym wychowaniu dzieci. Uczęszczając na zajęcia religii dziecko uczy się: czynić dobro, myśleć dobrze o wszystkich, zapominać urazy, wyrozumiałości.

Religia

Skip to content