Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci, cicha praca w małych grupach – gry stolikowe, układanki, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy ruchowe (zestawy ćw. porannych), indywidualna praca z montessoriańskim materiałem rozwojowym.

8.30-9.00

Przygotowania do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie. Prawidłowe zachowanie się przy stole. Estetyczne spożywanie posiłków. Porządkowanie stolików po posiłku (odnoszenie talerzyków, sztućców).

9.00-9.30

Spotkanie w kręgu. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą realizujące podstawę wychowania przedszkolnego wg programu „Wokół przedszkola” w oparciu o podstawę programową. Sytuacje edukacyjno-wychowawcze wyzwalające aktywność dzieci w zakresie mowy, myślenia, pojęć matematycznych, muzyki, plastyki.

9.30-11.30

Praca z materiałem Montessori, (zajęcia programowe z zakresu: kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania religijnego, wychowania do kultury życia, wychowania przez sztukę, oraz ćwiczeń praktycznego dnia), zabawy na świeżym powietrzu, spacery, ćwiczenia gimnastyczne, zabawa swobodna, zajęcia dodatkowe przewidziane w planie dnia– pora oraz czas przebywania na świeżym powietrzu dostosowana do warunków pogodowych.

11.30-12.00

Ćwiczenia dnia praktycznego, pełnienie dyżurów. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu. Obiad, estetyczne spożywanie posiłków z zachowaniem odpowiedniej postawy przy stole, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, porządkowanie stolików.

12.00-14.00

Poobiedni odpoczynek. Relaksacja, słuchanie kołysanek, bajek, czytanie wybranej przez dzieci literatury dziecięcej, słuchanie opowiadań relaksacyjnych. Sytuacje edukacyjno-wychowawcze wyzwalające aktywność dzieci w zakresie muzyki, plastyki, techniki i ruchu. Praca z dzieckiem zdolnym oraz działania i czynności wspomagające rozwój dziecka w określonych sferach rozwoju.

14.00-14.30

Czynności praktycznego dnia – Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe. Podwieczorek.

14.30-16.30

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, praca z rozwojowym materiałem Montessori, praca indywidualna z nauczycielem, gry i zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zabawy tematyczne, zabawy przy muzyce. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności w przyswojeniu treści programowych. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Język angielski – zgodnie z planem nauczyciela

Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna – zgodnie z planem nauczyciela

Religia – zgodnie z planem księdza/katechety

Zajęcia dodatkowe (stałe) – zgodnie z ustalonym harmonogramem

Skip to content