Informacja o przedszkolu

Przedszkole w krzyżu Wielkopolskim

Informacja o przedszkolu

  1. Przedszkole zlokalizowane jest w centrum Krzyża Wielkopolskiego. Atutem przedszkola jest plac zabaw i teren dookoła budynku, na którym znajdują się drzewa oraz ogródek kwiatowo – warzywny, w którym dzieci mogą obserwować wzrost roślin i prowadzić prace ogrodnicze. Przyroda, którą mogą obserwować o każdej porze roku pozwala rozwijać w dzieciach szacunek oraz umiejętność troszczenia się o środowisko naturalne. Budynek przedszkolny oraz ogród znajdują się na ogrodzonym terenie.
  2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.
  3. W przedszkolu są 4 oddziały pobytu całodziennego dla łącznie 100 dzieci.
  4. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30.
  5. Wszyscy nauczyciele posiadają merytoryczne kwalifikacje, które systematycznie podnoszą uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach. Nauczyciele  uzyskują kwalifikacje do pracy metodą Marii Montessori poprzez ukończenie kursów doskonalących. W każdej grupie jest pomoc nauczyciela – osoba, która zna metodę Montessori i pracuje zgodnie z jej założeniami. Wszyscy pracownicy przedszkola tworzą zespół i postępują kreując wartości takie jak: miłość, pokój, odpowiedzialność oraz wolność.
Przedszkole w Krzyżu Wielkopolskim

Misja przedszkola

  • RADOŚĆ Z SAMODZIELNOŚCI – POZWÓL DZIECKU CIESZYĆ SIĘ Z SAMODZIELNOŚCI.

  • ODKRYWAĆ CUDA UKRYTE W DZIECKU I POMAGAĆ MU JE ROZWIJAĆ

Nauczyciel dba o przygotowanie najkorzystniejszego otoczenia, które pobudza motywację dziecka do uczenia się i zawsze wspiera aktywność dziecka w myśl tezy: „Pomóż mi samemu to zrobić”[1]. On przygotowuje pomoce rozwojowe, wychodzące naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci. Prowadzi wnikliwą i uważną obserwację zdobywanych przez dzieci umiejętności i czynionych postępów. Służy radą i pomocą, udziela indywidualnych „lekcji” lub prowadzi zajęcia dla grupki dzieci czy całej grupy. Stara się zawsze swoje poczynania dopasowywać do tempa pracy i rozwoju każdego wychowanka.

„Dziecko jest niezwykle ważną osobą – samą w sobie”[2]. W przedszkolu wspieramy rozwój dziecka, rozpoznajemy i zaspokajamy jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań. Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem.

[1]    Miksza M., Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków, Wydawnictwo IMPULS, 2009.

[2]    Miksza M., Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków, Wydawnictwo IMPULS, 2009.

Przedszkole w Krzyżu Wielkopolskim

Wizja przedszkola

  • WSZYSTKO, CO ZNAJDUJE SIĘ W UMYŚLE POWINNO PRZEJŚĆ PRZEZ ZMYSŁY.

Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Skip to content