Dlaczego Montessori?

Dlaczego Montessori?

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Ćwiczą, próbują, sprawdzają. Zaspokajają swoją dziecięcą ciekawość korzystając z angażujących materiałów, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie.

Gdy dzieci mają możliwość podejmowania decyzji, angażują się chętnie, są wytrwałe i na długo koncentrują uwagę. Nie potrzebują zachęty, nagrody czy oceny. Ważna jest dla nich własna satysfakcja.

Samodzielność dzieci montessoriańskich jest słynna na całym świecie. Jest ona niezwykle ważna dla rozwoju osobowości dziecka, buduje wiarę we własne siły, niezależność, zaangażowanie.

Każde dziecko jest inne. Dzieci mają różną wrażliwość, styl uczenia się, tempo pracy, predyspozycje. Nauczyciele znają swoich podopiecznych oraz ich potrzeby i możliwości, dzięki czemu mogą dostosować wyzwania dla każdego z nich.

Każde dziecko jest serdecznie przyjęte przez troskliwych i uważnych nauczycieli. Bliskie relacje, atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku dają poczucie bezpieczeństwa, dodają odwagi i pewności siebie.

Grupa mieszana wiekowo jest jak wielka rodzina. To naturalna społeczność, w której młodsi uczą się od starszych kolegów a starsi poprzez pomoc młodszym budują poczucie własnej wartości. Wspólne przebywanie dzieci w przedszkolu jest prawdziwą lekcją doświadczania relacji społecznych. Umiejętność współpracy, komunikacji to kluczowe kompetencje. Tworzymy bezpieczne środowisko, budując relacje pełne wrażliwości i ciepła. Pomagamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, uczymy je porozumienia bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Starannie przygotowane otoczenie bogate w inspirujące materiały pozwala swobodnie eksplorować, doświadczać, rozwijać wiedzę i umiejętności z różnych obszarów.

Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują.

Charakteryzuje się:

  • prostotą, precyzją i estetyką wykonania,
  • uwzględnienia zasady stopniowania trudności,
  • dostosowany jest do potrzeb rozwojowych Dziecka,
  • logiczną spójnością ogniw ciągów tematycznych,
  • konstrukcją umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów,
  • ograniczeniem – dany materiał występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Jest odpowiedzią na naturalny pęd Dziecka do aktywnego działania. Ćwiczenia z tego działu uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Częste powtarzanie czynności prowadzi do koordynacji i zharmonizowania gestów Dziecka oraz wyuczenia się konkretnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Zaszczepiają w Dziecku troskę o siebie, o innych i o otoczenie.

Te aktywności zawierają wiele zadań, które Dzieci obserwują jako naturalny element życia w domu: pranie, prasowanie, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, układanie kwiatów.

Wprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, umożliwia kształcenie podstawowych pojęć (np. duży/ mały), uczenie się na podstawie doświadczania. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów Dzieci uczą się rozpoznawać i selekcjonować wrażenia. Robią to przez dotyk, wzrok, powonienie, smak, słuch i badając własności fizyczne otoczenia. Materiał sensoryczny rozwija umiejętności poznawcze (myślenie, porównywanie, kojarzenie) i koncentrację uwagi.

Obejmuje naukę liczenia, wykonywania działań arytmetycznych, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji – geometrię i ułamki. Materiały matematyczne pomagają Dziecku zrozumieć matematyczne pojęcia przez pracę z konkretnymi materiałami.

Służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania, pomagają zrozumieć poszczególne trudności językowe (np. dwuznaki, zmiękczenia). Język jest niezbędny do egzystencji człowieka. Środowisko Montessori dostarcza bogatego i precyzyjnego słownictwa.

Ukazują Dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci uczą się o innych kulturach przeszłych i obecnych, co pozwala zakwitnąć ich wrodzonemu szacunkowi i miłości do otoczenia, tworząc poczucie solidarności z globalną rodziną ludzką i światem.

Pedagogika Montessori  jest odkryciem prawdziwej natury dziecka.  Akceptujemy dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. W efekcie maluchy wychowywane są w duchu wartości uniwersalnych, takich jak szacunek i miłość do drugiego człowieka, a także zwierząt czy natury.

Realizowana w naszym przedszkolu Pedagogika Montessori  skupia się na dziecku i jego potrzebach, w perspektywie przygotowania go do samodzielnego życia, w zgodzie ze sobą. Pozwala doświadczać otaczający świat zmysłami, co pozwala dziecku go rozumieć. Błędy są naturalną częścią życia, więc nasze dzieci – wiedząc o tym – nie boją się ich popełniać. Nauczyciel prowadzący tylko pomaga dziecku zrozumieć błąd i znaleźć jego rozwiązanie. Pedagogika Montessori jest ponadczasowa, a przez to – jak żadna inna – wpisuje się we współczesne potrzeby edukacyjne.

Program edukacyjny i wychowawczy realizowany w naszym Przedszkolu oparty jest na podstawie programowej MEN. Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.
Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Rodzice, którzy zapisują dziecko do naszego Przedszkola jednocześnie potwierdzają chęć współpracy oraz kontynuację naszych celów w domu, czyli chcą:

 – uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi

 – podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim

– rozwijać samodzielność dziecka

 – respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi

 – współpracować ze społecznością przedszkola tzn. brać czynny udział w spotkaniach, warsztatach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju.

Skip to content