Logopedia

Logopedia

Terapia logopedyczna ma na celu kształtowanie prawidłowej mowy. Zadaniem logopedy jest korygowanie zaburzeń, które występują w mowie dziecka. Zajęcia są  indywidualnie dostosowane do  potrzeb dziecka i opierają się na ćwiczeniach w  formie zabaw i gier. Oprócz nich terapia zawiera elementy ćwiczeń słuchowych, słuchowo-językowych oraz ruchowych.

Skip to content