Język angielski

Język angielski

W ramach zajęć z języka angielskiego są tworzone warunki i sytuacje, w których dzieci poznają i osłuchują się z językiem angielskim. Inicjowane przez nauczyciela zabawy językowe sprawiają, że dzieci w naturalny sposób poznają słówka i struktury zdaniowe w języku angielskim. Podczas zajęć stosowane są  różne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie itp.

Skip to content