Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w naszym przedszkolu ma charakter ogólnorozwojowy oraz profilaktyczny. Zajęcia prowadzone są w poszczególnych grupach, służą wspomaganiu prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka, kształtowaniu prawidłowej postawy oraz eliminowaniu błędów w postawie dziecka. Cel główny tych zajęć to troska o harmonijny rozwój organizmu, utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Czynnikiem pozytywnym prawidłowej postawy i  sprawności fizycznej dziecka jest poprawa pracy serca, płuc i innych narządów wewnętrznych. Dziecko w wieku przedszkolnym ma jeszcze prawo do lekkiego płaskostopia, nie w pełni wykształconej prawidłowej postawy ciała, natomiast podczas zajęć wykonujemy ćwiczenia w celu nie dopuszczenia do rozwinięcia się wady lub wyćwiczenia mięśni odpowiedzialnych za wykształcenie się prawidłowe stopy i wzmocnienie mięśni podtrzymujących kręgosłup. 

 Zadaniem nauczyciela jest pomóc dziecku, stymulując jego rozwój fizyczny,  wykorzystując do tego celu muzykę oraz atrakcyjne form i metody pracy. Jedną z metod, którą stosujemy w przedszkolu jest joga dla dzieci. Poprzez ćwiczenia z elementami jogi dzieci kształtują nawyki właściwej postawy, dodatkowo ćwiczą mięśnie stóp, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko występowania płaskostopia. Ogromne znaczenie podczas tego typu ćwiczeń ma praca nad koncentracją uwagi i uważnością. Ćwiczenia korekcyjne wykonywane podczas jogi pomagają poprawić koordynację, kształtują prawidłową postawę, dodają energii, uczą koncentracji i relaksacji, ćwiczą pamięć, pobudzają wyobraźnię oraz rozwijają kreatywność.

Skip to content