Edukacja muzyczna

Edukacja muzyczna

Muzyka jako jedna z dziedzin sztuki odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Nieustannie nam towarzyszy. Wszystkie dźwięki, odgłosy i zjawiska akustyczne, jakie dochodzą do naszych uszu, możemy nazwać muzyką.

Muzyka w przedszkolu ma na celu: przyzwyczajanie do różnych form obcowania z nią, rozwijania aktywności i motywacji do działania w kontakcie z otoczeniem oraz kształtowania emocjonalnego stosunku do poznawanej rzeczywistości. Podstawową zaś funkcją edukacji muzycznej jest jej funkcja ogólnorozwojowa, która obejmuje rozwój umysłowy, emocjonalny oraz rozwój ruchowy.

Obcowanie z muzyką rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci, zatem muzyka ma również działanie terapeutyczne. Wychowanie muzyczne w przedszkolu powinno opierać się na różnych formach aktywności. Jedną z nich jest śpiew, drugą z form jest słuchanie muzyki, trzecia forma to ruch przy muzyce, kolejną formą może być gra na instrumentach, która sprawia dzieciom wiele radości, rozwija muzykalność oraz zdolności estetycznego
i emocjonalnego przeżywania muzyki.

Instrumenty muzyczne

Kolor piano

Metoda kolorowych dźwięków to innowacyjna, nowatorska metoda nauki grania utworów muzycznych na podstawie kolorowych i różnorodnych figur geometrycznych. W realizacji tej metody pomocna jest mata klawiszowa tzw. „Kolor Piano”.
Jest to  pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci.
Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki.

Bum bum rurki

Bum Bum Rurki to kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu o siebie lub w dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki. Poszczególne Bum Bum Rurki mają odmienne kolory, odpowiadające konkretnym dźwiękom. Instrument ten daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy i edukacji muzycznej.

Skip to content